ONOKLAR ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Ata sporumuz okçuluğun canlandırılması, gelişmesi için, Türk okçuluğu ve diğer savaş sanatlarının kökenlerini araştırma çalışmaları yapar,aynı zamanda Türk okçuluğu eğitimi vererek yaya ve atlı okçuluk için kemankeş yetiştirir. Bu konuda bilinçli gençler yetişmesini sağlayarak Türk okçuluğunun; atlı ve yaya Türk savaş sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak birincil hedefimizdir.

ONOKLAR HORSE ARCHERY SPORTS CLUB ASSOCIATION

Our sports club carries out research on the roots of Turkish archery and other arts of war to revive archery, which is our ancestral sports. We also train archers for infantry archery and horse archery by providing Turkish archery training. Our primary goal is to ensure the passing of both mounted and infantry Turkish arts of war to future generations by making sure that young people are trained with a keen awareness on this subject.